PVC sendvičové panely s hliníkovou výstuhou

Horná vrstva - PVC:

- PVC fólia, biela alebo iná*, pokrytá ochrannou fóliou,

- hrúbka: 1,0; 1,2; 1,3; 1,5; 2,0 mm,

- hustota: 1,45 [g/cm3] (ISO 1183),

- absorpcia vody: 0,2% (DIN 53495),

- požiarna trieda: B1 (DIN 4102-1),

- odolný voči všetkým bežným domácim rozpúšťadlám a stavebným materiálom, s výnimkou abrazívnych materiálov.

* RAL 5010, 7011, 7035, 7044, 9001, 9003, 9010, 9011 – v určitých veľkostiach a hrúbkach

Vnútorná vrstva - XPS:

- extrudovaný polystyrén (XPS) s uzavretou bunkovou štruktúrou s drážkami, bez HBCD,

- hustota: ≥ 33 [kg/m3] (EN 1602),

- tepelná vodivosť (λ): 0,034 [W/mK] (EN 13164),

- absorpcia vody: < 1% (EN 12087),

- požiarna trieda: E (EN 13501-1).

Vnútorná vrstva - ALU:

- hliníkový plech s hrúbkou 1 mm,

- zliatina s vysokou odolnosťou proti korózii.

(!) Natieranie vrchnej vrstvy PVC sa neodporúča.

Technická špecifikácia:
Hrúbka *[mm]243636
Hrúbka PVC[mm]1,21,21,5
Hodnota U **[W/m2K]1,250,870,89
Zvuková izolácia Rw **[dB]≤ 24

* Tolerancia: +1,0/- 0,5 mm;

** Predpovedná hodnota stanovená výpočtovou metódou na základe priemerných fyzikálno-mechanických vlastností sendvičových panelových prvkov.

Rozmery: 

3000x2000; 3000x1500; 2000x1000 mm