Nízkoexpanzná pena illbruck

FM355 LOW EXPANSION FOAM

Nízkoexpanzná pena

FM355 je PUR pena s inovovanou chemickou receptúrou s vysokou výdatnosťou, minimálnym zmrštením a celoročnou aplikovateľnosťou.

Aplikácia

FM355 Nízkoexpanzná perfekt pena je PUR pena s inovovanou chemickou receptúrou s vysokou výdatnosťou, minimálnym zmrštením a celoročnou aplikovateľnosťou. FM355 je ideálna na utesnenie pripájacej špáry okien a dverí a utesnenie špár, otvorov a prestupov. Slúži ako tepelne a zvukovo izolačný materiál a je tiež vhodná na lepenie. Pena FM355 je spracovateľná už od -10 °C.

  • veľmi nízka expanzia
  • vysoká výdatnosť až 18,5 m v špáre 3x7 cm
  • aplikácia od -10 °C
  • výborná rozmerová stabilita
  • excelentná štruktúra peny

Príprava

Povrchy musia byť zaťažiteľné, čisté, bez prachu, nečistôt a námrazy. 

Spracovanie

Naskrutkujte na dózu aplikačnú pištoľ, následne s dózou minimálne 20 krát silne zatraste. Dózu je potrebné pri aplikácii držať neustále dnom nahor

Pokiaľ je okolitá teplota nad 5 °C, pred aplikáciou podklad navlhčite

Tok peny regulujte pomocou spúšte na aplikačnej pištoli

Penu dávkujte rovnomerne, špáry a dutiny úplne nevypĺňajte, pena pri vytvrdzovaní zväčšuje svoj objem

Pokiaľ chcete dosiahnuť minimálne napenenie penu nevlhčite

Špáry väčšie ako 8x2 cm vypĺňajte po vrstvách a pred nanášaním ďalšej vrstvy navlhčite predchádzajúcu vrstvu. Dosiahnete tak lepší priebeh vytvrdzovania peny a lepšiu vnútornú štruktúru.

Popis

Nízkoexpanzná jednokomponentná polyuretánová pena s hnacím plynom neobsahujúcim freóny, reagujúca vzdušnou vlhkosťou. Pena nie je UV odolná.

Forma dodania

Plechová dóza 880 ml so závitom pre aplikačnú pištoľ alebo trubičku
Balenie: 12 ks v kartóne

Dôležité upozornenie

Penu používajte len v dobre vetraných miestnostiach. Pri aplikácii nefajčite! Uchovávajte mimo dosahu detí. Pred aplikáciou je vhodné zakryť okolité plochy. Nevytvrdnutú penu je možné po skončení aplikácie vyčistiť prípravkom PUR čistič alebo acetónom. Vytvrdnutú penu je možné odstrániť len mechanicky. Pri transporte dóz s penou vozidlom môžu byť uložené iba v batožinovom alebo úložnom priestore. V žiadnom prípade neprepravujte dózy v kabíne vodiča alebo na zadnom sedadle. Skladujte vo zvislej polohe. Ďalšie potrebné informácie nájdete na etikete alebo v bezpečnostnom liste.  

Čistenie

Na vyčistenie pištole a škvŕn od nevytvrdnutej peny použite illbruck AA290 PUR Čistič. Vytvrdnutú penu je možné odstrániť len mechanicky. 

Technická specifikace

VlastnostiNormaKlasifikácia
Objemová hmotnosťDIN 52 61220–30 kg/m3
Tepelná vodivosť0,036 W/m.K
Postexpanzia (nevlhčený podklad)max. 30%
Nelepivosť (prúžok 30 mm)< 10 min.
Rezateľnosť (prúžok 30 mm)< 45 min.
Plne zaťažiteľnácca 24 hod.
Trieda horľavostiSTN EN 13501-1 F
Výdatnosť až 18,5 metra v špáre 3x7 cm s AA270
Tepelná odolnosť (dlhodobá)-40 °C až 90 °C
Aplikačná teplota -10 °C až 35 °C
Limitná teplota dózy 5 °C až 30 C°
Optimálna teplota dózy 20 °C
Skladovacia teplotav chlade (nie v mraze), suchu, vo zvislej polohe
Doba skladovania24 mesiacov