Systémové podložky

Sklenené mostíky sa používajú na vyrovnanie drenážnych otvorov v okenných systémoch z PVC.

Majú pozdĺžne rebrá, ktoré zabezpečujú voľné prúdenie vody pod ich povrchom. Majú tiež špeciálne západky, ktoré ich natrvalo namontujú do profilu okna. Väčšina našich mostíkov má bočné obmedzovače, ktoré zabraňujú vykĺznutiu dištančných vložiek, čím sa znižuje potreba použitia silikónu pri zasklení. Vyrábajú sa z polypropylénu alebo polystyrénu.

Mostíky typu FLEX sú konštruované tak, aby ich bolo možné vždy správne umiestniť do zasklievacej komory. Vďaka svojmu špecifickému tvaru sa prispôsobia šírke komory, čím eliminujú odchýlky od predpokladaných rozmerov, ktoré sa často vyskytujú v profiloch.

Systém SMART v súlade s očakávaniami zákazníkov sme zaviedli systémové mostíky, čím sme odstránili potrebu použitia silikónu pri zasklení pri použití viacerých pakrov skla. Tento riadok sa nazýva „Smart“. Mostíky tohto typu vďaka použitiu unikátnych riešení pohyblivých bočných obmedzovačov umožňujú klinovanie tabule pomocou jedného alebo viacerých sklenených pakrov.