HPL sendvičové panely s hliníkovou výstuhou

Horná vrstva - HPL:

- vysokotlakový, teplom vytvrdzovaný, kompozitný HPL laminát, podľa normy EN 438, pokrytý dekoratívnou (dekory RENOLIT, CONTINENTAL, LG) a ochrannou fóliou,

- hustota: ≥ 1,35 [g/cm3] (ISO 1183),

- požiarna trieda: B2 (DIN 4102-1),

- odolný voči všetkým bežným domácim rozpúšťadlám a stavebným materiálom, s výnimkou abrazívnych materiálov,

- nekorodujúci a neoxidačný materiál – dodatočná povrchová ochrana (napr. farbou / lakom) nie je potrebná.

Vnútorná vrstva - XPS:

- extrudovaný polystyrén (XPS) s uzavretou bunkovou štruktúrou s drážkami, bez HBCD,

- hustota: ≥ 33 [kg/m3] (EN 1602),

- tepelná vodivosť (λ): 0,034 [W/mK] (EN 13164),

- absorpcia vody: < 1% (EN 12087),

- požiarna trieda: E (EN 13501-1).

Vnútorná vrstva - ALU:

- hliníkový plech s hrúbkou 1 mm,

- zliatina s vysokou odolnosťou proti korózii.

Technická špecifikácia:
Hrúbka *[mm]2436404448
Hodnota U **[W/m2K]1,340,910,820,750,69
Zvuková izolácia Rw **[dB]≤ 25

* Tolerancia: +1,0/-0,5 mm

** Predpovedná hodnota stanovená výpočtovou metódou na základe priemerných fyzikálno-mechanických vlastností sendvičových panelových prvkov.

Rozmery: 

3050x1300; 3050x1150; 2150x900 mm