Viacbodové zámky SECURY 21

Viacbodové zámky BKS pre 1-krídlové drevené a oceľové dvere.

Po zatvorení sa dvere automaticky uzamknú v dvoch bodoch. Západka funguje ako druhá závora. Zámok sa ovláda spúšťovou pákou, ktorá je integrovaná do západky. Tým sa zabezpečí, že zámok nie je uzamknutý, kým nie je krídlo dverí v konečnej zatvorenej polohe. Predídete tak poruchám.

Vonkajšia a vnútorná páková rukoväť sú spojené, keď sú pod napätím, t.j. prístup je možné ovládať elektricky. Prístup je možné ovládať elektronicky pomocou čítačky kariet, interkomu, časového spínača alebo systému kontroly vstupu.

Vo verziách s monitorovacími kontaktmi sa stav jednotlivých komponentov zámku zisťuje aj elektricky cez integrované spínače. Napríklad pri záchrannej akcii hasičského zboru je možné dvere otvoriť zvonku ovládaním mechanického profilového valca.

Zabezpečenie proti poruche: vonkajšia a vnútorná rukoväť páky oddelená bez prúdu.
Bezpečné pri poruche: vonkajšia páková rukoväť spojená bez prúdu.