ALU sendvičové panely

Horná vrstva - ALU:

- 1 mm* hrubý hliníkový plech, surový alebo lakovaný podľa RAL palety,

- zliatina s vysokou odolnosťou proti korózii.

* Iné hrúbky sú k dispozícii na vyžiadanie.

Vnútorná vrstva - XPS:

- extrudovaný polystyrén s uzavretou štruktúrou buniek (XPS) s drážkami, bez HBCD,

- hustota: ≥ 33 [kg/m3] (EN 1602),

- tepelná vodivosť (λ): 0,034 [W/mK] (EN 13164),

- absorpcia vody: < 1% (EN 12087),

- požiarna trieda: E (EN 13501-1).

Technická špecifikácia:
Hrúbka *[mm]102428364448
Hodnota U **[W/m2K]2,471,221,070,850,710,66

* Tolerancia: +1,0/-0,5 mm

** Predpovedná hodnota stanovená výpočtovou metódou na základe priemerných fyzikálno-mechanických vlastností sendvičových panelových prvkov.

Rozmery: 

3000x1500; 2000x1000 mm