GTX3000-BCU

GTX3000-BCU
 obsahuje hlavný BMS, istič, DC poistku, obvod mäkkého štartu, nabíjací obvod, vybíjací obvod, nezávislý riadiaci obvod nabíjania subsystému a napájací modul 12V DCDC. Master BMS riadi nabíjacie napätie/prúd a vybíjacie napätie/prúd podľa napätia a teploty článku napájaného podriadeným BMS v batériových moduloch prostredníctvom CAN komunikácie s PCS.

Technické dáta

  • Max. prúd [A] 30
  • Menovitý prúd [A] 25
  • Rozmery [mm] 479 x 515 x 144
  • Typ komunikácie CAN RS232 RS485
  • Menovité napätie [V] 180 – 750