Fotovoltaika

Fotovoltické riešenie energetickej nezávislosti predstavuje prínos pre vašu domácnosť či firmu v dlhodobom časovom horizonte. Okrem toho, že zelená energia po počiatočnej investícii šetrí vašu peňaženku, šetrí aj životné prostredie. Oblasť fotovoltiky je dynamická ainovatívna. Rastúce trhové ceny elektrickej energie sú pre rodiny a podnikyveľkou záťažou.

Efektívnym spôsobom je zriadenie si fotovoltickej elektrárne, ktorá úplne alebo čiastočne pokryje vaše energetické potreby. Solárna energia predstavuje čistý obnoviteľný zdroj energie. S našimi projektami máte garantovanú účinnosť a trvácnosť fotovoltických panelov po dobu minimálne 25 rokov. 

Spolupracujeme s firmami, ako Sofar Solar, EXE Solar, REC, Fronius, SMA, LongiSolar, SunLink, SUNPOWER, Sharp alebo JA Solar, ktoré patria medzi elitu vo fotovoltickom priemysle. Fotovoltický systém na mieru máme pripravený aj prevás. Alebo tiež fotovoltika je dynamickyrozvíjajúce sa technické odvetvie, ktoré sa zaoberá premenou svetla na elektrickú energiu. Samotný názov je odvodený z dvoch slov – foto, čo je vpreklade svetlo a volt, čo je jednotka elektrického napätia. Proces tejtopremeny zabezpečujú fotovoltické články. Vďaka konkurenčnému prostrediu sa vývoj fotovoltiky v posledných desaťročiach posúva míľovými krokmi a preto sa stáva čoraz dostupnejším. Účelom je v blízkej budúcnosti rapídne znížiťenergetickú závislosť domácností a firiem na tradičných zdrojoch sieťovej elektrickej energie.